Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Το ΚΕΠ Πολυκάστρου είνε ένα από τα 47 ΚΕΠ της Ελλάδας που λειτουργεί από τις 23 Νοεμβρίου 2020 το πρόγραμμα myKEP live.

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση.

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε:

  1. Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη
  2. Την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
  3. Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
  4. Την διεύθυνση επικοινωνίας του

Πληροφορίες:

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

Υποβολή σχολίου