Ανακοίνωση 3 προκηρύξεων από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παιονίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού από την Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Παιονίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Πατήστε παρακάτω για να δείτε κάθε μία προκήρυξη ξεχωριστά καθώς και τις περιλήψεις αυτών…

Προκηρύξεις

Υποβολή σχολίου