Αιτήσεις ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

neoi_georgoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος:

από 31-10-2016 έως 30-11-2016

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση, την πρώτη εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1 βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΕ Κιλκίς kilkis.pkm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς, Ανδρ. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς, 1ος όροφος, Γραφείο 4,

τηλ: 2341350119 Χρήστος Οικονόμου, email: xr.oikonomou@kilkis.gr

τηλ: 23413-50162 Κατερίνα Παπαδοπούλου, email: ka.papadopoulou@kilkis.gr

Υποβολή σχολίου