Πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για τους ωφελούμενους των ΤΟΠΣΑ

Πρόγραμμα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η έναρξη του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η επιχορήγηση της επιχείρησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης του ωφελούμενου άνεργου είναι:

–       σε €15 ευρώ ανά ημέρα (έως 25 ημερών ανά μήνα) για άτομα έως 25 ετών (δηλαδή επιχορήγηση έως €375 ευρώ ανά μήνα)

–       σε €18 ευρώ ανά ημέρα (έως 25 ημερών ανά μήνα) για άτομα άνω των 25 ετών (δηλαδή επιχορήγηση έως €450 ανά μήνα).

Οι ωφελούμενοι άνεργοι πρέπει να είναι ενταγμένοι σε «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ». Για αναλυτικές πληροφορίες και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198&lang=el

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από την επιχείρησή σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα:

(1) υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής σας στο πρόγραμμα μέσω του παραπάνω συνδέσμου και,

(2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συν-Ενεργείν για την Απασχόληση, που υλοποιεί το έργο ΤΟΠΣΑ «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» ούτως ώστε βάσει της ζήτησής σας να σας προτείνουμε τον κατάλληλο ωφελούμενο-άνεργο ο οποίος μπορεί να απασχοληθεί στην επιχείρησή σας.

Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2014 την συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με τίτλο προγράμματος: «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014.

Εφόσον οι θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, δηλαδή πριν απο τις 21 Αυγούστου 2014, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα.

Οι εγκρίσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν. Υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 ευρώ τη δημιουργία νέας επιχείρησης από ενδιαφερόμενους που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ηλικία έως 35 ετών,
  • κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ,
  • να περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ,
  • να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που αφορά ΜΟΝΟ όσους υπέβαλλαν αίτηση στο πρόγραμμα αρχές του 2014 (α κύκλος):

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, στους νέους των οποίων η αίτηση-επιχειρηματικό σχέδιο έχει απορριφθεί απο την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίδιο του ίδιου προγράμματος, εφόσον:

α) έχουν ήδη ανακαλέσει με υπεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση μέχρι τις 17-07-2014 ή
β) δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 17-07-2014 απο την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση επι της ένστασή τους.

Υποβολή σχολίου