Αμυδόνιο Λαογραφικό Εκθεσιακό Κέντρο Αξιοχωρίου

Αγία Παρασκευή - Εκθεσιακό Κέντρο 088

Έναρξη λειτουργίας από Σάββατο 2 Αυγούστου 2014. Επισκεφθείτε μας.

Αγία Παρασκευή - Εκθεσιακό Κέντρο 091

Μία αποθήκη που χάρις στον εθελοντισμό, με λίγα έξοδα, μετατράπηκε σε καλλιτέχνημα.

Αγία Παρασκευή - Εκθεσιακό Κέντρο 092 Αγία Παρασκευή - Εκθεσιακό Κέντρο 095

Υποβολή σχολίου