Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού, για την παροχή διδακτικού έργου στους τομείς Μουσικής,
Θεάτρου και Χορού της Επιχείρησης.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης.

Υποβολή σχολίου