Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόγραμμα Απασχόλησης

 

Δημόσια Πρόσκληση

Υποβολή σχολίου