Συνεργασία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας με Χημικό Μηχανικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77  Τ.Κ. 61200

ΤΗΛ.: 23430-20040 FAX: 23430-20302

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H  Δ.Ε.Υ.Α.  Παιονίας ζητά τη συνεργασία με χημικό μηχανικό που έχει την γνώση: α) να λειτουργήσει την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας στο Πολύκαστρο. β) να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια λυμάτων του Πολυκάστρου και της Αξιούπολης. γ) να κάνει στο εργαστήριο αναλύσεων της ΕΕΛ όλες εκείνες τις απαραίτητες αναλύσεις λυμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία. δ) να διεκπεραιώσει την έκδοση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας των ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. καθώς και της διάθεσης της λυματολάσπης.

Μετά την διεύρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας στους πρώην Δήμους Ευρωπού και Γουμένισσας και την πρώην Κοινότητα Λιβαδίων, η ευθύνη του χημικού μηχανικού θα περιλάβει και την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Ευρωπού και όλες τις άλλες εργασίες που θα απαιτηθούν στις παραπάνω κοινότητες, και θα εμπίπτουν στο γνωστικό του αντικείμενο.

Η διάρκεια των εργασιών της σύμβασης θα είναι εξάμηνη. Η υποβολή των αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα λήξει την Τρίτη  23 / 10 / 2012. Αυτές θα υποβάλλονται στην Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7 π.μ. έως 3 μ.μ.). Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας ή στο τηλέφωνο 2343020040.

Μαζί με την αίτηση θα επισυναφθεί και αντίγραφο διπλώματος καθώς επίσης και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Πολύκαστρο, 15/10/2012

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας

Υποβολή σχολίου